Yunus Emre En Güzel 10 Şiiri


Yunus Emre (1238-1328), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairidir. Yunus Emre, tasavvufla beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la olan ilişkilerini işledi ve insan sevgisi, ilahi adalet, doğum, ölüm, yaşama bağlılık gibi konuları ele aldı. Gelin Tanış Olalım, İlim İlim Bilmektir, Bir Kez Gönül Yıktın İse ve Aşkın Aldı Benden Beni en çok bilinen şiirleri arasındadır. İşte, Yunus Emre En Güzel 10 Şiiri... 


1. Gelin Tanış Olalım


Hak cihana doludur
Kimseler Hakk'ı bilmez
Onu sen senden iste
O senden ayrı olmaz

Dünyaya inanırsın
Rızka benimdir dersin
Niçin yalan söylersin?
Çün sen dediğin olmaz

Ahret yavlak ıraktır
Doğruluk tek azıktır
Ayrılık sarp firaktır
Hiç varan geri gelmez

Dünyaya gelen göçer
Bir bir şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçer
Cahiller onu bilmez

Gelin tannış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz

Yunus sözün anlarsan
Ma'nisini dinlersen
Sana bir amel gerek
Bunda kimesne kalmaz.


2. Aşkın Aldı Benden Beni


Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yernirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Aşkın aşıkları öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni

Aşkın zencirini üzem
Deli olam dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım orda çağıra
Bana seni gerek seni

Sofilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni

Ne Tamuda yer eyledim
Ne uçmakta köşk bağladım
Senin için çok ağladım
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri
Bir ev ile birkaç huri
İsteyene ver sen onu
Bana seni gerek seni

Yusuf eğer hayalini
Düşte göreydi bir gece
Terkederdi mülklerini
Bana seni gerek seni

Yunus çağırırlar adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni.

3. Ben Gelmedim Dava İçin


Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim
Bezirganem metaım çok, alana satmağa geldim

Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için
Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim

Dost esrüğü deliliğim, aşıklar bilir neliğim
Denşürüben ikliğim, birliğe bitmeğe geldim

Ol hocamdır ben kuluyum, Dost bağçesi bülbülüyüm
Ol hocamın bağçesine, şad olup ötmeğe geldim

Bunda biliş olan canlar, anda bilişirlermiş
Bilişüben Hocamla, halim arzetmeğe geldim

Yunus Emre aşık olmuş, Maşuka derdinden ölmüş
Gerçek erin kapısında, canım arz etmeğe geldim.


4. Bir Ben Vardır Bende


Severim ben Seni candan içeru
Yolum vardır bu erkendan içeru

Şeriat, tarikat yoldur varana
Hakikat meyvası andan içeru

Dinin terk edenin küfürdür işi
Ol ne küfürdür, imandan içeru

Beni bende demen, ben de değilim
Bir ben vardır bende, benden içeru

Beni benden alana ermez elim
Kim kadem basa Sultandan içeru

Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman var, Süleyman'dan içeru

Tecelliden nasip erdi kimine
Kiminin maksudu bundan içeru

Senin aşkın beni benden alıptır
Ne şirin dert bu, dermandan içeru

Miskin Yunus, gözü tuş oldu Sana
Kapıda bir kuldur, Sultandan içeru.


5. Bir Kez Gönül Yıktın İse


Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil

Erenler gelip geçtiler, dünyayı koyup göçtüler
Havaya ağıp uçtular, bunlar hümadır kaz değil

Can odur ki Hak'a ere, ayak odur yola gire,
Er odur alçakta dura, yüksekten bakan göz değil

Münkir ile müddeiyi sayma buçuğa koyanı
Git ahıra tak bunları her kim ki aşıkbaz değil

Erden sana nazar ola, için dışın pür nur ola
Beli kurtulmuştan ola, şu kişi ki gammaz değil

Doğru yola gittin ise, er eteğin tuttun ise
Bir hayır da ettin ise, birine bindir az değil

Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağa katar
Halka metaların satar, yükü gevherdir, tuz değil.


6. Biz Kimseye Kin Tutmayız


Biz kimseye kin tutmayız, eller dahi yardır bize
Nerde ıssızlık var ise mahalle şehirdir bize

Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız bütün alem birdir bize

Rehberimiz Kuran olur, vatan bize cennet olur
Cehennemi Hak yandırır, o bile gülzardır bize

Biz ahret gamın yiyecek, gece gündüz Hu diyecek
Hak'dan yana yönelecek denizde yol vardır bize

Dünya bir avrattır karı, yoldan koyar niceleri
Sürün gitsin o ağyarı, onu sevmek ardır bize

Dünya haramdır haslara, lakin helaldir hamlara
Biz dünyayı dost tutmayız o dünya murdardır bize

Yunus der ki: Allah deriz, Allah ile kapılmışız
Dergahına yüz tutalım hemen bir ikrardır bize. 


7. Gelen Geçer, Konan Göçer


Bu dünya kimseye kalmaz, anadur ölümün zinhar
Kaçan kimse gider gelmez, anadur ölümün zinhar

Gelen geçer, konan göçer, nasip oldukça yer içer
Ecel ömre kefen biçer, anadur ölümün zinhar

Üstüne çün çöker dağlar, ecel gelir dilin bağlar
Kalır bu bahçeler bağlar, anadur ölümün zinhar

Kefen donun ola toprak, bitişer üstünde yaprak
Dola gözlerine toprak, anadur ölümün zinhar

Nice cem'ettin ise mal, alır varislerin filhal
Sinde sen çekersin vebal, anadur ölümün zinhar

Pes anı sanma malındır, haram ise vebalindir
Helal ise sualindir, anadur ölümün zinhar

Kalır ayruklara malın, seninle gider amalin
İrişmez bir pula elin, anadur ölümün zinhar

Geri gelmez varan anda, kalır ol karannu sinde
Sevap işleyu gör bunda, anadur ölümün zinhar

Günahkarsın günahın çok, günah için bir ahın yok
Vracak gayrı rahın yok, anadur ölümün zinhar

Yunus tak boynuna bendi, sonra halka ver bu pendi
Cihandan kes bu payvandı, anadur ölümün zinhar.


8. İlim İlim Bilmektir


İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır?

Okumaktan mana ne, kişi Hakkı bilmektir
Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir

Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme
Eri hak bilmez isen, abes yere yelmektir

Dört kitabın manası bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin, bu nice okumaktır?

Yiğirmi dokuz hece, okursun uçtan uca
Sen elif dersin hoca, manası ne demektir?

Yunus der ki: Ey hoca, gerekse var bin Hacca,
Hepisinden iyice, bir gönüle girmektir.

9. Gafil Olma Aç Gözünü


Gafil olma aç gözünü, haline bak öleni gör
Kürelik etme dünyada, yazıkların dileni gör

Nice yatıp da düşeni, yılan çıyan üşüşeni
Kemikleri çürüyeni, mezarında yatanı gör

Kimi ah edip kılar zarı, günahtır elinde varı,
Göçmüş yatar kara yeri, miskinleri güleni gör

Sorma halin kimisine, varma Irahman'sızına
Kimisine gövdesine ulaşıp yen yolanı gör

Hanı Muhammed Mustafa, hüküm etti Kâf'dan Kâfa'a
Dünya kime kıldı vefa, aldanıp da kalanı gör

Aldanma mala davara, kulluk eyle Hakk'a yara
Sevgi ile bile vara, baki yoldaş olanı gör

Yunus bu sözleri çatar, halka marifetin satar
Kendisi ne kadar tutar, söylediği yalanı gör.


10. Bize Didar Gerek


Bize didar gerek, dünya gerekmez
Bize mana gerek, dava gerekmez

Bize Kadir gecesidir bu gece
Ko erte olmasın seher gerekmez

Bize aşk şerbetinden sun a saki
Bize cennette Kevser gerekmez

Badyalar dolu dolu içelim biz
Biz esrik olmayız, humar gerekmez

Eğer bu dert ile hasta düşersem
Safalık vermesin timar gerekmez

Gerekmez yar bize bu can gerekmez
Bize didar gerek deyyar gerekmez

Yunus esriyerek düştü susakta
Çağırır Taptuk'una ki ar gerekmez.


Yunus Emre'nin buradaki unutulmaz, en güzel 10 şiiri haricinde sizin beğendiğiniz Yunus Emre şiirleri varsa bizimle paylaşmak ister misiniz? 

Benzer Yazılar

Şiir 1224087723791528508

Yorum Gönder

emo-but-icon

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Son Yorumlar

item